Handboek der ziektekundige ontleedkunde. [De menschelijke vrucht beschouwd in hare regelmatige en onregelmatige ontwikkeling.] (bibtex)
@mpm1{Vrolik1840aa,
	Address = {Amsterdam},
	Author = {Vrolik, Willem},
	Booktitle = {Handboek der ziektekundige ontleedkunde. [De menschelijke vrucht beschouwd in hare regelmatige en onregelmatige ontwikkeling.] 2 vols},
	Date-Added = {2006-10-08 19:02:30 -0400},
	Date-Modified = {2011-07-14 19:48:14 -0400},
	Publisher = {Johannes M{\"u}ller},
	Title = {{Handboek der ziektekundige ontleedkunde. [De menschelijke vrucht beschouwd in hare regelmatige en onregelmatige ontwikkeling.]}},
	Volumes1 = {2},
	Year = {1840-2}}
Powered by bibtexbrowser